Z otroki smo spoznavali  planete, jih primerjali ter si postavljali najrazličnejša vprašanja o vesolju. Otroci so z zanimanjem prinašali v vrtec literaturo ter iskali informacije, aktivno  sodelovali pri pogovoru ter z zanimanjem prisluhnili novi temi. Otrok si starostno oblikuje predstavo o planetu Zemlja in Vesolju.