Potepanje po Žički kartuziji

Potepanje po Žički kartuziji

Skozi vas Žiče in nato dolino svetega Janeza Krstnika nas pot pripelje do skrivnostne Žičke kartuzije. V tej odmaknjeni in tesni dolinici si je takratni lastnik tega posestva, štajerski mejni grof Otakar III., okrog leta 1155 zadal nalogo, da ustanovi domovanje menihov iz Velike kartuzije na Francoskem. Ti so po prihodu leta 1160 pričeli z izgradnjo večine poslopij, sprva lesenih, kasneje pa povsem zidanih. V 15. stoletju je nastalo še poslopje sedanjega Gastuža, danes ene najstarejših še delujočih gostiln v Srednji Evropi. Redovno življenje je zamrlo, ko je leta 1782 takratni cesar Jožef II. z dekretom ukinil delovanje Žičke kartuzije. Po letu 1827 so pričele stavbe propadati, zadnje desetletje pa se življenje v Žičko kartuzijo ponovno vrača.                                                                                              (vir: http://www.podezelje.com/vsebine/zicka-kartuzija/100/)

Medgeneracijsko druženje v Špitaliču

Konec meseca maja smo se z otroki odpravili na izlet v Špitalič, kjer smo se imeli zelo lepo. Otroci so se spoprijateljili z otroki iz Špitaliča ter navezali stike z starejšimi iz Lambrechtoveha doma. V vrtcu spodbujamo takšna srečanja saj otroci razvijajo medgeneracijske vrednote, razvijajo spoštovanje, solidarnost…