Ogled žičkega grobeljnika, starega mlina in žage na potoku Žičnica

Ogled žičkega grobeljnika, starega mlina in žage na potoku Žičnica

Ponos Žič je žički grobeljnik- endemit, ki spada med zaščitene rastline. Spomladi rumeno cveti in ga najdemo v skalnatem predelu na poti v Žičko kartuzijo. Ogledali pa smo si tudi stari mlin in žago, ki sta bila nekoč izredno pomembna za naš kraj. Delovala naj bi že v času kartuzijanov v Žički kartuziji. Dandanes pa služita turističnim in izobraževalnim ogledom.

 

Skrbimo za zdravje

 

V vrtcu dajemo velik poudarek zdravju, saj imamo skozi šolsko leto kar nekaj obiskov iz zdravstvenega doma Sl. Konjice.  Ga, Mateja in Katja sta otrokom predstavili pravilno ščetkanje zob ter pomen zdrave in raznolike prehrane. Tako otrok spoznava, da mu uživanje različne hrane, gibanje v naravi, skrb za nego telesa in počitek pomagajo ohranjati zdravje.

Spoznavamo vesolje

Spoznavamo vesolje

   

Z otroki smo spoznavali  planete, jih primerjali ter si postavljali najrazličnejša vprašanja o vesolju. Otroci so z zanimanjem prinašali v vrtec literaturo ter iskali informacije, aktivno  sodelovali pri pogovoru ter z zanimanjem prisluhnili novi temi. Otrok si starostno oblikuje predstavo o planetu Zemlja in Vesolju.