Ekologija

Ekologija

  

Kopičenje odpadkov v današnjem času povzroča precejšnjo težavo, zato je potrebno, da že otroke v zgodnjem otroštvu pričnemo ozavestiti o pomenu čistega okolja  ter občutka za odgovornost do narave.  V vrtcu smo se z otroki  pogovarjale o problematiki odpadkov, kopičenje odpadkov, predelavi odpadkov ter problemu divjih odlagališč.  Z načrtovanimi dejavnostmi smo otrokom želele približati, kakšen problem so v današnjem času odpadki. Otroci so si pridobili nova znanja,otroci stara znanja povezujejo z novim, se med seboj pogovarjajo, opozarjajo eden drugega, kako ločujemo odpadke, otroci vedo katere zabojnike imamo, po čim jih ločimo, kaj je ekološki otok ter kaj je recikliranje.

Otroci so temo o ekologiji oz. o problematiki odpadkov ozavestili na posameznikovi razvojni stopnji do te mere, da je njim razumljiva, ter da jo uporabljajo v vsakodnevni komunikaciji ter dnevni rutini.

PROJEKT PASAVČEK

PROJEKT PASAVČEK

V letošnjem šolskem letu se je starejša skupina vključila v projekt pasavček, katerega osnovni namen je spodbujanje pravilne in redne uporabe otroških varnostnih sedežev ter varnostnega pasu med vožnjo v avtomobilu. Preko različnih sredstev, metod ter oblik dela so otroci, prav na vseh področjih kurikuluma, spoznavali vse v zvezi prometne  varnosti. Preizkusili so se v vlogi pešca, kolesarja. Izdelali smo si različne didaktične igre na to temo. Na obisku smo imeli policista (g.Peter Kovše), reševalca (g. Darko Zabukovšek) ter gasilce (pgd Draža vas).Otroci so spoznali lik pasavčka ter njegov slogan, ki pravi: »red je vedno pas pripet!«

  ž

Jurjevanje

Jurjevanje

  

Na ta dan ponovno oživi legenda o strašnem zmaju, ki je zase vsako leto zahteval mlado in lepo deklico Marjetico. Pred zmajem jo reši pogumni vitez Jurij.  Tudi z otroci smo obujali legendo ter zmaja pričakali.