Namen projekta je bil, da skupaj razvijemo predstavo o nastajanju odpadkov ter o možnostih in pomenu predelave.Otroci so preko dejavnosti spoznavali pomen zbiranja odpadnega materiala (tetrapaka) ter ob tem razvijali čut za skupno dobro in sočloveka. Pri ustvarjanju izdelkov so otroci spoznali vlogo lepenke, kartona in papirja. Z narejenimi izdelki so se sproščeno igrali in bili navdušeni nad svojimi dosežki. S projektom bomo nadaljevali tudi v spomladanskem času.