Konec meseca maja smo se z otroki odpravili na izlet v Špitalič, kjer smo se imeli zelo lepo. Otroci so se spoprijateljili z otroki iz Špitaliča ter navezali stike z starejšimi iz Lambrechtoveha doma. V vrtcu spodbujamo takšna srečanja saj otroci razvijajo medgeneracijske vrednote, razvijajo spoštovanje, solidarnost…