Ponos Žič je žički grobeljnik- endemit, ki spada med zaščitene rastline. Spomladi rumeno cveti in ga najdemo v skalnatem predelu na poti v Žičko kartuzijo. Ogledali pa smo si tudi stari mlin in žago, ki sta bila nekoč izredno pomembna za naš kraj. Delovala naj bi že v času kartuzijanov v Žički kartuziji. Dandanes pa služita turističnim in izobraževalnim ogledom.