Kopičenje odpadkov v današnjem času povzroča precejšnjo težavo, zato je potrebno, da že otroke v zgodnjem otroštvu pričnemo ozavestiti o pomenu čistega okolja  ter občutka za odgovornost do narave.  V vrtcu smo se z otroki  pogovarjale o problematiki odpadkov, kopičenje odpadkov, predelavi odpadkov ter problemu divjih odlagališč.  Z načrtovanimi dejavnostmi smo otrokom želele približati, kakšen problem so v današnjem času odpadki. Otroci so si pridobili nova znanja,otroci stara znanja povezujejo z novim, se med seboj pogovarjajo, opozarjajo eden drugega, kako ločujemo odpadke, otroci vedo katere zabojnike imamo, po čim jih ločimo, kaj je ekološki otok ter kaj je recikliranje.

Otroci so temo o ekologiji oz. o problematiki odpadkov ozavestili na posameznikovi razvojni stopnji do te mere, da je njim razumljiva, ter da jo uporabljajo v vsakodnevni komunikaciji ter dnevni rutini.