DSCN2784 DSCN2785 DSCN2787 DSCN2788 DSCN2821 DSCN2830 DSCN2831 DSCN2833  DSCN2836 DSCN2842 DSCN2849 DSCN2869  DSCN2872 DSCN2874 DSCN2892 DSCN2895 DSCN2899

V vrtcu smo odkrivali, spoznavali, primerjali živo in neživo naravo, prinašali iz narave živa bitja,  jih opazovali  s pomočjo povečeval, skrbeli zanje ter jih v naravo tudi vrnil. Ločevali zmesi s sejanjem, preizkušali različne predmete in njihovo plovnost, merili tekočino z nadstandardnimi enotami ( kozarčki, žlice, brizgalke…), primerjali v katero posodo gre več tekočine. Otroci so si posadili svojo rastlino, opazovali spremembe ob vzklitju ter skrbeli zanjo.