Gibalni razvoj poteka v dveh fazah: razvoj gibanja celotnega telesa ti. groba motorika in razvoj gibanja roke ti. fina motorika. Pri grobi motoriki uporabljamo velike telesne mišice, te mišice omogočajo sedenje, plazenje, hojo, plezanje…Fino motorične spretnosti pa  so spretnosti, ki vključujejo gibe ali kombinacijo gibov malih mišic in oči (Jelovčan, G., Pišot, R.,2016).  Otroci dobijo tako večjo sposobnost za manipuliranje z majhnimi predmeti.