Potok Žičnica nudi primerne pogoje za pogon žage in mlina, ki sta bila nekoč izredno pomembna za naš kraj. Delovala naj bi že v času kartuzijanov. Dandanes pa služita turističnim in izobraževalnim ogledom.